Tin bảo hộ công dân

ĐẠI SỨ QUÁN LÀM VIỆC VỚI NGHIỆP ĐOÀN VỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN

ĐẠI SỨ QUÁN LÀM VIỆC VỚI NGHIỆP ĐOÀN VỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN Vừa qua, Đại sứ quán nhận được thông tin hành vi không đúng mực đối với công dân Việt Nam của một Nghiệp đoàn Nhật Bản. Ngày 16/06/2023, Lãnh đạo Đại sứ quán đã mời đại diện lãnh đạo Nghiệp đoàn nói trên đến để trực tiếp phản đối và đề nghị Nghiệp đoàn công khai xin lỗi về những hành vi không đúng mực được cộng đồng phản ánh.