THỦ TỤC SỐ 12

TRÍCH LỤC KHAI TỬ

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin trích lục khai tử (tải tại đây)

2/ Giấy chứng tử của bệnh viện cấp

3/ Hộ chiếu người mất

4/ Hộ chiếu người đi khai tử

5/ Trong trường hợp người làm thủ tục khai tử không phải là người thân của người đã mất thì cần phải có giấy ủy quyền của gia đình cho phép được thay mặt làm thủ tục khai tử; nộp bản photo giấy ủy quyền (có bản chính để đối chiếu)

 

 

THỦ TỤC SỐ 13

CẤP PHÉP MANG TRO CỐT, THI HÀI

VỀ VIỆT NAM

Hồ sơ gồm:

1/ Đơn xin mang tro cốt về nước

2/ Giấy cấp phép hoả thiêu/kiểm dịch y tế đối với trường hợp mang thi hài

3/ Hộ chiếu/copy hộ chiếu của người đã chết

4/ Hộ chiếu người đưa tro cốt/di hài về Việt Nam

5/ Giấy đồng ý cho chôn cất của chính quyền địa phương ở Việt Nam

Liên hệ ĐSQ

Địa chỉ : Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Điện thoại:
   - (813) 3466-3311
   - (813) 3466-3313
   - (813) 3466-3314

Fax : +8133466-3312

Email:

- Thông tin chung
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- Thủ tục lãnh sự
   vnconsular@vnembassy.jp

- Hộp thư Bảo hộ Công dân
   baohocongdan@vnembassy.jp

Tổng số lượt truy cập: 10602683