I - NHÓM THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN KHAI TỬ VÀ TRÍCH LỤC KHAI TỬ

I.THỦ TỤC SỐ 22: KHAI TỬ/ TRÍCH LỤC KHAI TỬ

1/ Tờ khai xin trích lục khai tử (tải tại đây)

Hồ sơ gồm:

2/ Giấy chứng tử của bệnh viện cấp (người yêu cầu cần chuẩn bị bản dịch công chứng Giấy chứng tử sang tiếng Việt, nếu thành thạo tiếng Nhật có thể tham khảo bản dịch mẫu và tiến hành dịch, chứng thực chữ ký người dịch)

3/ Hộ chiếu người mất

4/ Hộ chiếu người đi khai tử

5/ Trong trường hợp người làm thủ tục khai tử không phải là người thân của người đã mất thì cần phải có giấy ủy quyền của gia đình cho phép được thay mặt làm thủ tục khai tử; nộp bản photo giấy ủy quyền (có bản chính để đối chiếu)

II . THỦ TỤC SỐ 23: CẤP PHÉP MANG TRO CỐT, THI HÀI

VỀ VIỆT NAM

Hồ sơ gồm:

1/ Đơn xin mang tro cốt về nước

2/ Giấy cấp phép hoả thiêu/kiểm dịch y tế đối với trường hợp mang thi hài (người yêu cầu cần chuẩn bị bản dịch công chứng giấy phép hỏa thiêu sang tiếng Việt, nếu thành thạo tiếng Nhật có thể tham khảo bản dịch mẫu và tiến hành dịch, chứng thực chữ ký người dịch)

3/ Hộ chiếu/copy hộ chiếu của người đã chết

4/ Hộ chiếu người đưa tro cốt/di hài về Việt Nam

5/ Giấy đồng ý cho chôn cất của chính quyền địa phương ở Việt Nam