THỦ TỤC SỐ 12

TRÍCH LỤC KHAI TỬ

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin trích lục khai tử (tải tại đây)

2/ Giấy chứng tử của bệnh viện cấp

3/ Hộ chiếu người mất

4/ Hộ chiếu người đi khai tử

 

THỦ TỤC SỐ 13

CẤP PHÉP MANG TRO CỐT, THI HÀI

VỀ VIỆT NAM

Hồ sơ gồm:

1/ Đơn xin mang tro cốt về nước

2/ Giấy cấp phép hoả thiêu/kiểm dịch y tế đối với trường hợp mang thi hài

3/ Hộ chiếu/copy hộ chiếu của người đã chết

4/ Hộ chiếu người đưa tro cốt/di hài về Việt Nam

5/ Giấy đồng ý cho chôn cất của chính quyền địa phương ở Việt Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập10476579