THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

   Tất cả các trường hợp cấp đổi, gia hạn hộ chiếu, bị mất hộ chiếu, hộ chiếu quá hạn... công dân làm thủ tục trực tiếp tại Đại sứ quán.  

 

 THỦ TỤC SỐ 3

CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU

Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây); khai trên máy tính, in ra, ký tên, 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, hoặc 4cm x 6 cm; ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt. Không sử dụng ảnh nền xanh hoặc ảnh đen trắng

3/ Bản gốc Jyuminhyo và copy thẻ cư trú (Zairyu card).

4/ Hộ chiếu bản gốc và bản photocopy trang 2,3,4;

* Trường hợp hộ chiếu quá thời hạn cấp đổi: Công dân cần có copy Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân (đối với người lớn), copy giấy khai sinh (đối với trẻ em)

 

 

THỦ TỤC SỐ 4

CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ MẤT

   Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây); khai trên máy tính, in ra, ký tên, 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt. 

3/ Bản gốc dấu đỏ Giấy xác nhận nhân sự, nhờ người nhà ở Việt Nam xin xác nhận do Công an phường/xã tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Việt Nam cấp

4/ Copy hộ chiếu bị mất

5/ Giấy báo cảnh sát (công dân copy lại để sử dụng khi cần thiết)

6/ Bản gốc Juminhyo, copy thẻ cư trú

7/ Lý lịch tự khai (mẫu tải tại đây)

8/ Giấy chứng nhận đang làm việc do Công ty cấp hoặc Giấy chứng nhận đang theo học do nhà trường cấp (đối với những người có visa học tập, thực tập sinh, kỹ sư...)

* Trường hợp cư trú bất hợp pháp cần có giấy đầu thú do Niukan cấp

9/ Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân (Xuất trình bản gốc và nộp bản copy)

10/ Bản sao hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; Bản sao giấy khai sinh

  

THỦ TỤC SỐ 4-4

CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ HỎNG

   - Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây); khai trên máy tính, in ra, ký tên, 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt. 

3/ Bản gốc Juminhyo, copy thẻ cư trú 2 mặt;

4/ Copy Chứng minh thư/Căn cước công dân/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

5/ Hộ chiếu gốc bị hỏng và copy

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập10476579