G - NHÓM THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA, CHỨNG NHẬN BẢN DỊCH

* Hồ sơ gửi đến ĐSQ bằng thư bảo đảm có tiền mặt gửi kèm  “genkin kakitome”, cỡ A4; và gửi kèm theo bì thư Chakubarai ghi sẵn địa chỉ nhận, số di động liên lạc. Công dân lưu lại số tracking number để tự theo dõi đón nhận sau khi Đại sứ quán gửi trả giấy tờ đã hoàn thành. Hồ sơ gửi bổ sung cần ghi rõ họ và tên và số xử lý hồ sơ mà Đại sứ quán thông báo, ví dụ: "Nguyễn Văn A bổ sung hồ sơ số....."

- Công dân cần chuẩn bị sẵn Letterpack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình, clear holder (クリアホルダー) để Đại sứ quán trả hồ sơ qua đường bưu điện.

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện

₸ 151-0062

東京都渋谷区元代々木町50-11

ベトナム大使館

(Hồ sơ hợp pháp hóa, chứng thực)

151-0062

Tokyo-to, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Embassy of Viet Nam

(Hồ sơ hợp pháp hóa, chứng thực)

I. THỦ TỤC SỐ 19: HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

1/ Tờ khai đề nghị hợp pháp hóa (tải tại đây)

2/ Bản gốc giấy tờ tài liệu cần hợp pháp hóa phải có con dấu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản (gửi hồ sơ đến BNG Nhật Bản hoặc xin tại Văn phòng công chứng địa phương)

3/ 01 bản copy của hồ sơ

Tham khảo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản: 公印確認・アポスティーユとは|外務省 (mofa.go.jp)

II. THỦ TỤC SỐ 20: CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH

1/ Tờ khai đề nghị dịch sang tiếng Việt và công chứng bản dịch (tải tại đây)

2/ 02 bộ copy giấy tờ tài liệu cần dịch (viết phiên âm bằng chữ Romaji: cách đọc tên người Nhật, địa chỉ có trong tài liệu lên 01 bộ copy)

III. Hồ sơ đề nghị sao y bản chính gồm:

    1/ Tờ khai đề nghị dịch sang tiếng Việt và công chứng bản dịch (tải tại đây)

    2/ Bản gốc và 2 bộ copy giấy tờ tài liệu cần sao y bản chính

   IV. Hồ sơ đề nghị chứng thực chữ ký gồm:

   Thủ tục này làm trực tiếp tại ĐSQ, không thụ lý qua bưu điện

   1/ Tờ khai đề nghị chứng thực chữ ký (tải tại đây)

   2/ Văn bản chứng thực chữ ký mẫu (tải mẫu tại đây) : Ký vào văn bản này. Chữ ký phải trùng khớp với chữ ký trên trang 3 Hộ chiếu

   3/ Copy trang 2 và trang 3 Hộ chiếu