THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA, SAO Y BẢN CHÍNH, CHỨNG NHẬN BẢN DỊCH, CHỨNG NHẬN CHỮ KÝ

- Công dân cư trú tại tất cả các địa phương của Nhật Bản có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Đại sứ quán.

Hồ sơ gửi đến ĐSQ bằng thư bảo đảm có tiền mặt gửi kèm của bưu điện “genkin kakitome”, cỡ A4; và gửi kèm theo bì thư cỡ A4, dán sẵn Yu pack loại chakubarai xin ở Kombini hoặc bưu điện (xem mẫu), ghi sẵn địa chỉ nhận, số di động liên lạc. Công dân lưu lại số tracking number để tự theo dõi đón nhận sau khi Đại sứ quán gửi trả giấy tờ đã hoàn thành.

* Địa chỉ liên hệ về thủ tục lãnh sự:  vnconsular@vnembassy.jp , điện thoại: 03-3466-3311. Trường hợp GẤP, công dân gọi vào số điện thoại 080-3609-5011

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện

 151-0062

東京都渋谷区元代々木町50-11

ベトナム大使館

(Hồ sơ hợp pháp hóa, chứng thực)

151-0062

Tokyo-to, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Embassy of Viet Nam

(Hồ sơ hợp pháp hóa, chứng thực)

Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa gồm:

1/ Tờ khai đề nghị hợp pháp hóa (tải tại đây)

2/ Bản gốc giấy tờ tài liệu cần hợp pháp hóa phải có con dấu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản (gửi hồ sơ đến BNG Nhật Bản hoặc xin tại Văn phòng công chứng địa phương) + 01 bản copy

Hồ sơ đề nghị dịch sang tiếng Việt và công chứng bản dịch gồm:

1/ Tờ khai đề nghị dịch sang tiếng Việt và công chứng bản dịch (tải tại đây)

2/ 02 bộ copy giấy tờ tài liệu cần dịch (viết phiên âm bằng chữ Romaji: cách đọc tên người Nhật, địa chỉ có trong tài liệu lên 01 bộ copy)

Hồ sơ đề nghị sao y bản chính gồm:

    1/ Tờ khai đề nghị dịch sang tiếng Việt và công chứng bản dịch (tải tại đây)

    2/ Bản gốc và 2 bộ copy giấy tờ tài liệu cần sao y bản chính

   Hồ sơ đề nghị chứng thực chữ ký gồm:

   1/ Tờ khai đề nghị chứng thực chữ ký (tải tại đây)

   2/ Văn bản chứng thực chữ ký mẫu (tải mẫu tại đây) : Ký vào văn bản này. Chữ ký phải trùng khớp với chữ ký trên trang 3 Hộ chiếu

   3/ Copy trang 2 và trang 3 Hộ chiếu

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập7739909