NHÓM THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN QUỐC TỊCH

- Công dân cư trú tại tất cả các địa phương của Nhật Bản có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Đại sứ quán.

Hồ sơ gửi đến ĐSQ bằng thư bảo đảm có tiền mặt gửi kèm của bưu điện “genkin kakitome”, cỡ A4; và gửi kèm theo bì thư cỡ A4, dán sẵn Yu pack loại chakubarai xin ở Kombini hoặc bưu điện (xem mẫu), ghi sẵn địa chỉ nhận, số di động liên lạc. Công dân lưu lại số tracking number để tự theo dõi đón nhận sau khi Đại sứ quán gửi trả giấy tờ đã hoàn thành.

* Địa chỉ liên hệ về thủ tục lãnh sự:  vnconsular@vnembassy.jp , điện thoại: 03-3466-3311. Trường hợp GẤP, công dân gọi vào số điện thoại 080-3609-5011

 Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện

151-0062

東京都渋谷区元代々木町50-11

ベトナム大使館様

(Hồ sơ quốc tịch)

₸151-0062

Tokyo-to, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Embassy of Viet Nam

(Hồ sơ quốc tịch)

 

 THỦ TỤC SỐ 10

XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ tải tại đây;

2/ Tờ khai (tải tại đây; khai trên máy tính, in ra, ký tên);

3/ Copy thẻ cư trú;

4/ Hộ chiếu/Chứng minh thư (bản gốc và bản sao);


THỦ TỤC SỐ 11

XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ tải tại đây;

2/ Tờ khai 03 bản gốc (tải tại đây); Mẫu đơn xin thôi quốc tịch dành cho người giám hộ (tải tại đây); Mẫu Thỏa thuận xin thôi quốc tịch cho con chưa thành niên (tải tại đây)

3/ Tờ khai lý lịch (khai trên máy tính và in ra): 03 bản;

4/ Copy Giấy khai sinh: 03 bản;

5/ Copy Hộ chiếu trang 2, trang 3: 03 bản ;

6/ Giấy thông báo của Sở Tư pháp địa phương của Nhật Bản đề nghị thôi quốc tịch Việt Nam có xác nhận con dấu của Bộ Ngoại giao NB: 01 bản chính và 02 bản copy; bản tự dịch theo mẫu (tải tại đây)

THỦ TỤC SỐ 11-1

NHẬN KẾT QUẢ THÔI QUỐC TỊCH

Khi nhận được thông báo của Đại sứ quán về việc công dân đã được Chủ tịch nước cho phép được thôi quốc tịch Việt Nam (công dân đồng thời chủ động kiểm tra kết quả thôi quốc tịch trên website Văn phòng Chủ tịch nước :

Quyết định (vpctn.gov.vn)  hoặc website tra cứu văn bản pháp luật https://thuvienphapluat.vn/), công dân trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc gửi hồ sơ sau đây qua đường bưu điện:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ tải tại đây;

2/ Hộ chiếu gốc;

3/ Copy Quyết định thôi quốc tịch (download từ website Văn phòng Chủ tịch nước https://vpctn.gov.vn/ hoặc website tra cứu văn bản pháp luật https://thuvienphapluat.vn/).

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập7740002