THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN/LY HÔN

Quy định chung:

1/ Thủ tục Đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán: Cấp cho công dân đang học tập và làm việc ở Nhật Bản. Công dân đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán phải có giấy khám sức khỏe do bệnh viện Nhật Bản cấp (không chấp nhận Clinic) và cùng có mặt tại Đại sứ quán để cùng ký vào Giấy đăng ký kết hôn. Các bạn đi theo chương trình thực tập sinh phải được sự đồng ý của nghiệp đoàn bằng văn bản.

Lưu ý các công dân sang Nhật Bản theo diện visa du lịch, ngắn hạn không được cấp Đăng ký kết hôn.

2/ Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện trong các trường hợp sau đây (cấp bản chính tiếng Việt và bản dịch tiếng Nhật):

- Đã đăng ký kết hôn tại Shiyakuso thì làm thủ tục Ghi chú kết hôn (thủ tục số 8)

- Muốn đăng ký kết hôn tại Shiyakuso thì cần xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn (thủ tục số 6)

- Xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn (thủ tục số 6) để xin trợ cấp thuê nhà, nuôi con

- Xin cấp Xác nhận tình trạng hôn nhân (thủ tục số 7) để làm thủ tục kết hôn tại Việt Nam

3/ Trường hợp tái hôn hoặc người kia đã chết, thì cần nộp bản chụp copy kèm xuất trình bản chính trích lục bản án/quyết định của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử của người chồng/vợ đã chết.

4/ Sử dụng tờ khai mẫu, khai đầy đủ các mục và in ra từ máy tính. Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn. Lưu ý: Địa chỉ nơi cư trú khai theo phiên âm Romaji trên website của Shiyakuso nơi cư trú; công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tờ khai và mọi chi phí phát sinh do việc cung cấp thông tin sai.

5/ Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên website Đại sứ quán; các giấy tờ đánh số và xếp thứ tự từ số 1 theo bộ thủ tục hướng dẫn. Hồ sơ không đúng, không đủ như hướng dẫn sẽ phải bổ sung hoặc Đại sứ quán sẽ gửi trả lại.

6/ Công dân lưu lại số tracking number của ゆうパック ghi trên bì thư gửi đến ĐSQ và bì thư để nhận lại để tự theo dõi đón nhận sau khi Đại sứ quán gửi trả giấy tờ đã hoàn thành.

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện

151-0062

東京都渋谷区元代々木町50-11

ベトナム大使館様

(Hồ sơ kết hôn)

151-0062

Tokyo-to, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Embassy of Viet Nam

(Hồ sơ kết hôn)


THỦ TỤC SỐ 5

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

婚姻証明書

- Hồ sơ gồm:

  1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai Đăng ký kết hôn (tải tại đây); lưu ý tờ khai đánh máy, không viết tay

+ Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn và cùng ký tên;

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn (bắt buộc);

+ Nếu không quét QR Code được thì truy cập đường links sau, khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn:

https://forms.gle/zhshFBz9yKsg5mYm8

IMG_4450.PNG

3/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho bản chính)

4/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso/Kuyakusho các nơi cư trú cho đến thời điểm hiện nay (結婚届受理していない証明書)

5/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã, phường ở Việt Nam cấp; hoặc ĐSQ, TLSQ Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp; hoặc Cơ quan quản lý hộ tịch của Việt Nam cấp. Nội dung chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trong giai đoạn cư trú nơi đó, mục đích cấp giấy xác nhận dùng để kết hôn với …; giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ.

6/ Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp, không có bệnh tâm thần, đủ sức khỏe kết hôn

7/ Copy Hộ chiếu trang 2 và 3 của hai vợ chồng

THỦ TỤC SỐ 6

CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

婚姻要件具備証明書

- Hồ sơ gồm:  

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ, ghi rõ cần bản dịch tiếng Nhật hay không (tải tại đây);

2/ Tờ khai xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn (tải tại đây); lưu ý tờ khai đánh máy, không viết tay

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn;

+ Nếu không quét QR Code được thì truy cập đường links sau, khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn: https://forms.gle/VqcF9xhGaWjmC8AeA

3/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho, bản chính)

4/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã, phường ở Việt Nam cấp; hoặc ĐSQ, TLSQ Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp; hoặc Cơ quan quản lý hộ tịch của Việt Nam cấp. Nội dung chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trong giai đoạn cư trú nơi đó, mục đích cấp giấy xác nhận dùng để kết hôn với …; giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ.

5/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso/Kuyakusho các nơi cư trú cho đến thời điểm hiện nay (結婚届受理していない証明書)

* Thời gian cư trú tại địa chỉ hiện tại được ghi trên Giấy xác nhận của Shiyakusho/Kuyakusho tối thiểu bằng 2/3 tổng thời gian cư trú tại Nhật Bản.

   Trường hợp cư trú tại nhiều địa chỉ thì cần xin xác nhận của tất cả các nơi đã từng cư trú kể từ khi sang Nhật Bản đến nay.

   Trường hợp không thể xin được Giấy xác nhận của các nơi đã từng cư trú thì cần làm Bản cam đoan (tải tại đây). Đại sứ quán sẽ xét duyệt cụ thể từng trường hợp. 

6/ Copy Hộ chiếu trang 2 và 3

7/ Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm, gửi cùng phí xử lý hồ sơ (Genkin Kakitome), bì thư để nhận lại giấy tờ ghi rõ địa chỉ người nhận (bì thư dán sẵn Yu pack loại chakubarai); không sử dụng phong bì dán tem không bảo đảm. Hồ sơ không đúng, không đủ như hướng dẫn sẽ phải bổ sung hoặc Đại sứ quán sẽ gửi trả lại.

8/  Trường hợp hồ sơ thiếu, Đại sứ quán liên hệ yêu cầu bổ sung giấy tờ nào thì công dân scan giấy tờ bị thiếu, gửi vào địa chỉ email sau đây, phần tiêu đề "subject" của email ghi rõ mã số hồ sơ mà ĐSQ cung cấp: "thutuclanhsu@vnembassy.jp". Địa chỉ email này chỉ để liên hệ khi hồ sơ thiếu cần bổ sung sau khi nhận được điện thoại từ ĐSQ. ĐSQ không tiếp nhận và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác của công dân.

 

THỦ TỤC SỐ 7

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TRONG THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN

婚姻状況確認書

- Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tải tại đây); lưu ý tờ khai đánh máy, không viết tay

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn (bắt buộc);

+ Nếu không quét QR Code được thì truy cập đường links sau, khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn:

https://forms.gle/UczNjKoLbxt7U3Kv7

cid:0b219406-991d-4445-88f7-6c0ebe60c33e@jpnprd01.prod.outlook.com

3/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso/Kuyakusho các nơi cư trú cho đến thời điểm hiện nay (結婚届受理していない証明書)

4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho, bản chính)

5/ Copy Hộ chiếu trang 2 và 3

6/ Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm, gửi cùng phí xử lý hồ sơ (Genkin Kakitome), bì thư để nhận lại giấy tờ ghi rõ địa chỉ người nhận (bì thư dán sẵn Yu pack loại chakubarai); không sử dụng phong bì dán tem không bảo đảm. Hồ sơ không đúng, không đủ như hướng dẫn sẽ phải bổ sung hoặc Đại sứ quán sẽ gửi trả lại.

7/  Trường hợp hồ sơ thiếu, Đại sứ quán liên hệ yêu cầu bổ sung giấy tờ nào thì công dân scan giấy tờ bị thiếu, gửi vào địa chỉ email sau đây, phần tiêu đề "subject" của email ghi rõ mã số hồ sơ mà ĐSQ cung cấp: "thutuclanhsu@vnembassy.jp". Địa chỉ email này chỉ để liên hệ khi hồ sơ thiếu cần bổ sung sau khi nhận được điện thoại từ ĐSQ. ĐSQ không tiếp nhận và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác của công dân.


THỦ TỤC SỐ 8

 

CẤP TRÍCH LỤC KẾT HÔN

婚姻本籍帳記載抄録証明書

- Hồ sơ gồm (hai người khai chung một hồ sơ, cấp 02 bản gốc Trích lục kết hôn): 

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ, ghi rõ đề nghị được cấp 02 bản Trích lục kết hôn, bản dịch sang tiếng Nhật (tải tại đây);

2/ Tờ khai xin cấp Giấy trích lục kết hôn (tải tại đây); lưu ý tờ khai đánh máy, không viết tay

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn (bắt buộc);

+ Nếu không quét QR Code được thì truy cập đường links sau, khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn:

https://forms.gle/zhshFBz9yKsg5mYm8

3/ Giấy thụ lý kết hôn do Shiyakuso cấp (結婚届受理証明書)

4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho)

5/ Copy Hộ chiếu trang 2 và 3

6/ Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm, gửi cùng phí xử lý hồ sơ (Genkin Kakitome), bì thư để nhận lại giấy tờ ghi rõ địa chỉ người nhận (bì thư dán sẵn Yu pack loại chakubarai); không sử dụng phong bì dán tem không bảo đảm. Hồ sơ không đúng, không đủ như hướng dẫn sẽ phải bổ sung hoặc Đại sứ quán sẽ gửi trả lại.

7/  Trường hợp hồ sơ thiếu, Đại sứ quán liên hệ yêu cầu bổ sung giấy tờ nào thì công dân scan giấy tờ bị thiếu, gửi vào địa chỉ email sau đây, phần tiêu đề "subject" của email ghi rõ mã số hồ sơ mà ĐSQ cung cấp: "thutuclanhsu@vnembassy.jp". Địa chỉ email này chỉ để liên hệ khi hồ sơ thiếu cần bổ sung sau khi nhận được điện thoại từ ĐSQ. ĐSQ không tiếp nhận và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác của công dân.


THỦ TỤC SỐ 9

CẤP TRÍCH LỤC LY HÔN

離婚本籍帳記載抄録証明書

   - Hồ sơ gồm:

  1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai xin cấp Giấy trích lục ly hôn (tải tại đây); lưu ý tờ khai đánh máy, không viết tay

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn (bắt buộc);

+ Nếu không quét QR Code được thì truy cập đường links sau, khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn:

https://forms.gle/t5wcKnXDheBzYrMSA

  3/ Giấy thụ lý ly hôn do Tòa án hoặc Shiyakuso cấp

 4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho)

 5/ Copy Hộ chiếu của 2 vợ chồng (nếu không có copy hộ chiếu của người đã ly hôn thì hồ sơ cũng được chấp nhận)

 6/ Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm, gửi cùng phí xử lý hồ sơ (Genkin Kakitome), bì thư để nhận lại giấy tờ ghi rõ địa chỉ người nhận (bì thư dán sẵn Yu pack loại chakubarai); không sử dụng phong bì dán tem không bảo đảm. Hồ sơ không đúng, không đủ như hướng dẫn sẽ phải bổ sung hoặc Đại sứ quán sẽ gửi trả lại.

  7/ Trường hợp hồ sơ thiếu, Đại sứ quán liên hệ yêu cầu bổ sung giấy tờ nào thì công dân scan giấy tờ bị thiếu, gửi vào địa chỉ email sau đây, phần tiêu đề "subject" của email ghi rõ mã số hồ sơ mà ĐSQ cung cấp: "thutuclanhsu@vnembassy.jp". Địa chỉ email này chỉ để liên hệ khi hồ sơ thiếu cần bổ sung sau khi nhận được điện thoại từ ĐSQ. ĐSQ không tiếp nhận và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác của công dân.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 và +81-80-3609-5011

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập5632737