MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ/TRÍCH LỤC GHI CHÚ KHAI SINH ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Điều kiện để trẻ em mới sinh được đăng ký quốc tịch Việt Nam:

- Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam;

- Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch;

- Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam; người kia có quốc tịch nước ngoài và cả cha,

mẹ có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con khi đăng ký khai sinh

- Mẹ đơn thân, là công dân Việt Nam;

- Tài liệu tiếng Nhật trong hồ sơ cần được dịch sang tiếng Việt bởi cơ quan có thẩm quyền. Xem hướng dẫn tại phiếu yêu cầu.

Về việc đặt tên cho con:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam tên người Việt Nam cần đảm bảo các yếu tố sau:

- Tên (bao gồm họ, chữ đệm, tên) không đặt quá dài;

- Họ (là từ đầu tiên): phải theo họ của cha, hoặc mẹ (theo thỏa thuận của cha em, có thể lấy họ nước ngoài trong trường hợp con lai); phải theo họ mẹ (trong trường hợp mẹ đơn thân)

- Chữ đệm (ở giữa; có hoặc không có): bắt buộc phải bằng tiếng Việt

- Tên (là từ cuối cùng):bắt buộc phải bằng tiếng Việt.

Ví dụ:

1. Watanabe Linh  (sai: Linh Watanabe)

2. Nguyễn Ai Cô    (sai: Nguyễn Aiko)

 *Lưu ý:

Đối với thủ tục khai sinh/ trích lục khai sinh, người yêu cầu đăng ký khai sinh/trích lục khai sinh phải có mặt tại Cơ quan đại diện để ký vào Sổ hộ tịch và nhận kết quả (theo quy định tại khỏa 6, điều 4 Thông tư số 07/2023/TT-BNG, xem tại link sau: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-07-2023-TT-BNG-...)

- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

(Theo khoản 3, điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch")

 

I. THỦ TỤC SỐ 1: ĐĂNG KÝ KHAI SINH

(Trường hợp chưa đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Nhật Bản)

- Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai:

+ Quét mã QR

hoặc truy cập đường link sau: https://forms.gle/duv2rupN1UZf56yC7

+ Khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn và in tờ khai từ email đã đăng ký

3/  Giấy chứng sinh gốc có dấu đỏ (出生証明書)

4/ Copy Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Trích lục ghi chú Kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trong trường hợp Đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài)

5/ Bản gốc Jyuminhyou của cha mẹ

6/ Copy thẻ cư trú của cha mẹ; Copy Hộ chiếu trang 2 và trang 3 của cha, mẹ.

*  Trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân nước ngoài (Nhật Bản hoặc quốc tịch khác), cha mẹ làm Thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con  (tải tại đây).

Trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, cha mẹ đến ký tại Phòng công chứng (Koso Yakuba); lưu ý phải có chứng sinh gốc của cơ sở y tế nơi sinh.

 

II. THỦ TỤC SỐ 2: CẤP TRÍCH LỤC GHI CHÚ KHAI SINH

 (Trường hợp đã đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Nhật Bản)

- Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây)

2/ Tờ khai:

+ Quét mã QR

hoặc truy cập đường link sau:https://forms.gle/c6gQjyDH3aPb33pHA

+ Khai đầy đủ các mục theo hướng dẫn và in tờ khai từ email đã đăng ký

3/ Thụ lý khai sinh do Shiyakuso cấp (bản chính);

4/ Copy Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Trích lục ghi chú Kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trong trường hợp Đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài)

5/ Bản gốc Jyuminhyou của cha mẹ, copy thẻ cư trú (zairyu card) của cha mẹ

6/ Copy Hộ chiếu của cha, mẹ trang 2 và 3

*  Trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân nước ngoài (Nhật Bản hoặc quốc tịch khác), cha mẹ làm Thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con  (tải tại đây).

Trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, cha mẹ đến ký tại Phòng công chứng (Koso Yakuba); lưu ý phải có chứng sinh gốc của cơ sở y tế nơi sinh.

III. THỦ TỤC SỐ 2-2 CẤP BẢN SAO KHAI SINH/TRÍCH LỤC GHI CHÚ KHAI SINH

- Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây);

3/ Khai sinh/Trích lục ghi chú khai sinh (bản sao);