Danh sách các Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 21/9/1973

Ngày lập Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: 16/01/1976

 

Nguyễn Giáp 1976-1980
Nguyễn Tiến 1981-1984
Đào Huy Ngọc 1984-1987
Võ Văn Sung 1988-1992
Nguyễn Tâm Chiến 1992-1995
Nguyễn Quốc Dũng 1995-1999
Vũ Dũng 1999-2003
Chu Tuấn Cáp 2003-2007
Nguyễn Phú Bình 2008- 2011
Đoàn Xuân Hưng 2012-2015
Nguyễn Quốc Cường 2015-2018
Vũ Hồng Nam 2018-09/2022
Phạm Quang Hiệu 05/2023

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập10476579