Lịch nghỉ Lễ, Tết của Đại sứ quán, Phòng lãnh sự
Tháng 1
1月1日~3日 元日  
Từ 1-3/1(Thứ Sáu - Chủ Nhật) Tết Dương Lịch
2月10日~16日 旧正月 Ngày lễ của Việt Nam
Từ 10-16/2 (Thứ Tư-Thứ Ba) Tết Canh Tý ベトナム祝日
1月11日 成人の日  
11/1 (Thứ Hai) Lễ Thành nhân
Tháng 2
2月11日 建国記念の日  
11/2 (Thứ Năm) Ngày Kỷ niệm lập quốc
2月23日 天皇誕生日  
23/2 (Thứ Ba) Sinh nhật Nhà vua
Tháng 3    
3月20日 春分の日  
20/3 (Thứ Sáu) Ngày Xuân phân
Tháng 4
4月21日 Hung Vuong王様の命日 Ngày lễ của Việt Nam
21/4 (thứ Tư) Giỗ tổ Hùng Vương ベトナム祝日
4月29日 昭和の日  
29/4 (Thứ Năm Ngày Chiêu hòa
4月30日 解放記念日 Ngày lễ của Việt Nam
30/4 (thứ Sáu) Ngày Thống nhất đất nước ベトナム祝日
Tháng 5
5月1日 国際労働に日 Ngày lễ của Việt Nam
01/5 (thứ Bảy) Ngày Quốc tế Lao động ベトナム祝日
5月3日~5日 憲法記念日、みどりの日、  
Từ ngày 3-5/5 (Thứ Hai-Thứ Tư) こどもの日
  Tuần Lễ vàng
Tháng 7
7月22日 海の日  
22/7 (Thứ Ba) Ngày của Biển
7月23日 スポーツ日  
23/7 (Thứ Tư) Ngày thể thao  
Tháng 8
8月9日 山の日  
8/9 (Thứ Hai)  Ngày của Núi (nghỉ bù)
Tháng 9

9月2日 & 9月3日

建国記念の日 Ngày lễ của Việt Nam
02/9 & 03/9 (thứ Năm và thứ Sáu) Ngày Quốc Khánh ベトナム祝日
9月20日 敬老の日  
20/9 (Thứ Hai) Ngày Kính lão
9月23日 秋分の日  
23/9 (Thứ Năm) Ngày Thu phân
Tháng 11
11月3日 文化の日  
3/11 (Thứ Tư) Ngày Văn hóa
11月23日 勤労感謝の日  

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập7739909