Xin trân trọng giới thiệu Cổng thông tin của Bộ Tư pháp Nhật Bản để các công dân Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản tham khảo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ người nước ngoài ​sinh sống tại Nhật Bản

https://www.moj.go.jp/isa/index.html