List of Viet Nam Ambassadors to Japan

 

Nguyen Giap 1976-1980
Nguyen Tien 1981-1984
Dao Huy Ngoc 1984-1987
Vo Van Sung 1988-1992
Nguyen Tam Chien 1992-1995
Nguyen Quoc Dung 1995-1999
Vu Dung 1999-2003
Chu Tuan Cap 2003-2007
Nguyen Phu Binh 2008- 2011
Doan Xuan Hung 2012-2015
Nguyen Quoc Cuong 2015-2018
Vu Hong Nam 2018-now

Ambassador

Vu Hong Nam

Quick contact

Address: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Consular emergency (after working hours):

- Hand phone: +8180-9661-5656

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (for general information)

vnconsular@vnembassy.jp (for consular affairs)

Total number of pageviews 1787628