Đại sứ Vũ Hồng Nam tiếp Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do (LDP)

Ngày 13/06/2022, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã tiếp xã giao Hạ Nghị sỹ Ogura Masanobu, Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do (LDP).

Tại buổi tiếp, Đại sứ Vũ Hồng Nam và Hạ Nghị sỹ Ogura cùng trao đổi về các hoạt động tăng cường giao lưu Nghị sỹ trẻ giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập9247903