Đại sứ Vũ Hồng Nam tiếp Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do (LDP)

Ngày 13/06/2022, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã tiếp xã giao Hạ Nghị sỹ Ogura Masanobu, Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do (LDP).

Tại buổi tiếp, Đại sứ Vũ Hồng Nam và Hạ Nghị sỹ Ogura cùng trao đổi về các hoạt động tăng cường giao lưu Nghị sỹ trẻ giữa hai nước trong thời gian tới.

Liên hệ ĐSQ

Địa chỉ : Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Điện thoại:
   - (813) 3466-3311
   - (813) 3466-3313
   - (813) 3466-3314

Fax : +8133466-3312

Email:

- Thông tin chung
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- Thủ tục lãnh sự
   vnconsular@vnembassy.jp

- Hộp thư Bảo hộ Công dân
   baohocongdan@vnembassy.jp

Tổng số lượt truy cập: 10602683