THỐNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ THÁNG 1/2023

 Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật sẽ nghỉ lễ từ ngày 29/12/2022 - 03/01/2023 nhân dịp Tết Dương Lịch 2023 và 09/01/2023 nhân dịp Lễ Thành nhân năm 2023. Đại sứ quán sẽ quay trở lại làm việc vào ngày 04/01/2023. Đại sứ quán Việt Nam xin thông báo tới Quý công dân.

Tháng 12/2022 - Tháng 1/2023

29/12/2022- 3/1/2023

Tết Dương lịch 2023

 

Thứ 2, 09/01/2023

Lễ Thành nhân năm 2023

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập10476579