Thông báo về chuyến bay tháng 6/2021

Đại sứ quán thông báo trong tháng 6/2021, ngoài chuyến bay 05/06/2021, không có chuyến bay do Đại sứ quán thu xếp.

Đại sứ quán đề nghị công dân có hoàn cảnh khó khăn liên hệ với 02 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Fukuoka để được hỗ trợ tham gia 02 chuyến bay ngày 14/06/2021 theo thông tin dưới đây.