Các tỉnh ở Nhật Bản xác nhận có người nhiễm vi-rút corona chủng mới đã thiết lập dịch vụ thông tin đa ngôn ngữ cho du khách và người nước ngoài sống tại Nhật, trong đó có dịch vụ bằng tiếng Việt.

Tỉnh Okinawa thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Dịch vụ có chuyên gia y tế cung cấp thông tin về các cơ sở y tế có thể sử dụng tiếng nước ngoài. Số điện thoại là 0570-050-235.

Tại tỉnh Kumamoto, trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài của tỉnh có dịch vụ tư vấn qua điện thoại bằng 18 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, hoạt động từ 8 giờ 30 phút sáng tới 5 giờ 15 phút chiều. Số điện thoại là 080-4275-4489.

Tỉnh Oita cung cấp dịch vụ tư vấn 24/24 giờ bằng 18 thứ tiếng. Khi gọi đến trung tâm y tế công cộng trong tỉnh, bạn sẽ được phiên dịch từ tổng đài thuộc khu vực tư nhân hỗ trợ.

Dịch vụ tư vấn có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Khmer, tiếng Myanmar, tiếng Malay, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Italy và tiếng Mông Cổ.

Trung tâm Hỗ trợ Người nước ngoài tại tỉnh Miyazaki cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 18 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dịch vụ hoạt động từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối từ thứ Ba đến thứ Bảy. Số điện thoại: 0985-41-5901.

Tại tỉnh Fukuoka, tổng đài dịch vụ thông tin y tế đa ngôn ngữ có đường dây nóng bằng 17 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày. Số điện thoại là 092-286-9595.

Người nước ngoài ở tỉnh Yamaguchi và khu vực Kyushu có thể sử dụng đường dây nóng bằng 17 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dịch vụ hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày. Số điện thoại là 092-687-6639.

Tại tỉnh Yamaguchi, Trung tâm Tư vấn cho Người nước ngoài cung cấp đường dây nóng bằng 4 thứ tiếng. Đường dây nóng tiếng Anh và tiếng Việt hoạt động từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều thứ Tư và thứ Sáu. Đường dây nóng tiếng Trung và tiếng Tagalog hoạt động từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều thứ Ba và thứ Năm. Số điện thoại: 083-995-2100.

Tại tỉnh Hiroshima, Trung tâm Quốc tế Hiroshima cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dịch vụ hoạt động từ 8 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ tối các ngày trong tuần và từ 9 giờ 30 phút sáng đến 6 giờ tối thứ Bảy. Số điện thoại: 0120-783-806.

Tại tỉnh Osaka, quỹ giao lưu quốc tế của tỉnh có đường dây tư vấn bằng 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Đường dây hoạt động vào các ngày trong tuần, và vào các ngày Chủ Nhật của tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng. Số điện thoại là 06-6941-2297. Quỹ Nhà quốc tế Osaka cũng có dịch vụ tư vấn qua số điện thoại 06-6773-6533.

Tại tỉnh Kyoto, trung tâm quốc tế của tỉnh có đường dây hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, hoạt động vào tất cả các ngày trừ các ngày thứ Ba của tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng và ngày lễ. Số điện thoại là 075-343-9666.

Tại tỉnh Hyogo, Dịch vụ Thông tin và Tư vấn thuộc Hiệp hội Quốc tế Hyogo hoạt động từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần. Dịch vụ có 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Số điện thoại là 078-382-2052.

Tại tỉnh Shiga, Trung tâm Thông tin dành cho Cư dân Nước ngoài tại Shiga cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 12 thứ tiếng từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần. Dịch vụ có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Hindi. Số điện thoại: 077-523-5646.

Tại tỉnh Wakayama, trung tâm giao lưu quốc tế của tỉnh cung cấp thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tagalog. Trong đó, dịch vụ tiếng Anh và tiếng Trung hoạt động từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều tất cả các ngày trừ thứ Tư. Dịch vụ tiếng Tagalog hoạt động từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều các ngày thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Số điện thoại là 073-435-5240.

Tỉnh Aichi cung cấp dịch vụ tư vấn qua tổng đài đa ngôn ngữ. Người cần tư vấn có thể dùng điện thoại thông minh truy cập vào trang web du lịch chính thức Aichi Now, sau đó ấn vào đường link dẫn tới trang tổng đài, rồi ấn nút gọi trên trang này. Dịch vụ tiếng Việt hoạt động từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối.

Tại tỉnh Mie, trung tâm tư vấn cho cư dân nước ngoài của tỉnh có đường dây bằng 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, hoạt động từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều các ngày trong tuần. Số điện thoại là 080-3300-8077.

Tại tỉnh Gifu, Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Gifu cung cấp dịch vụ từ 9 giờ 30 phút sáng đến 4 giờ 30 phút chiều các ngày trong tuần. Dịch vụ có 14 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Khmer, tiếng Myanmar, tiếng Malay và tiếng Mông Cổ. Số điện thoại là 058-263-8066.

Trung tâm Tư vấn dành cho người nước ngoài của tỉnh Yamanashi cung cấp dịch vụ bằng 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dịch vụ tư vấn hoạt động từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ thứ Ba đến thứ Bảy. Số điện thoại: 055-222-3390.

Tại thủ đô Tokyo, trung tâm thông tin sức khỏe và y tế thủ đô "Himawari" có đường dây nóng bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Thái. Đường dây có thể giới thiệu các trung tâm y tế công cộng nếu cần thiết. Dịch vụ hoạt động từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối tất cả các ngày, bao gồm cả các ngày cuối tuần và ngày lễ. Số điện thoại là 03-5285-8181.

Tại tỉnh Ishikawa, quỹ giao lưu quốc tế của tỉnh có đường dây tư vấn bằng 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nga. Dịch vụ hoạt động từ 9 giờ 15 phút sáng tới 5 giờ 15 phút chiều các ngày trong tuần. Số điện thoại là 076-222-5950.

Tại tỉnh Nagano, tổng đài đa ngôn ngữ của tỉnh có đường dây tư vấn miễn phí bằng 17 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày. Số điện thoại là 0120-691-792.

Tại tỉnh Saitama, trung tâm thông tin và hỗ trợ của tỉnh có đường dây tư vấn bằng 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, hoạt động từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều các ngày trong tuần. Số điện thoại là 048-833-3296.

Tại tỉnh Gunma, Trung tâm Tư vấn Một cửa dành cho người nước ngoài tại Gunma có dịch vụ tư vấn bằng 5 thứ tiếng, trong đó dịch vụ tiếng Việt hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu. Dịch vụ bằng tiếng Anh hoạt động từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày cuối tuần cho đến hết tháng 3. Số điện thoại: 027-289-8275.

Tại tỉnh Hokkaido, trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài có đường dây nóng đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, hoạt động từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều các ngày trong tuần. Số điện thoại là 011-200-9595.

Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/221179/

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 và +81-80-3609-5011

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập5633704