Thông điệp Thống đốc tỉnh Mie tới cộng đồng người Việt Nam tại địa phương

 

Các trường hợp xác nhận nhiễm virus corona mới (COVID-19) tiếp tục gia tăng ở Nhật Bản. Thống đốc tỉnh Mie Suzuki Eikei cho rằng tất cả người dân tỉnh Mie, bao gồm hơn 8.000 công dân Việt Nam, cần nắm rõ các biện pháp ngăn ngừa Covid-19. 

Đại sứ quán chia sẻ trang web tỉnh Mie cho công dân Việt Nam cư trú tại tỉnh Mie nói riêng và Nhật Bản nói chung:

https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/covid19info-jp.htm

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập7297338