Tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Đảng Cộng sản Việt Nam

và Đảng Komeito, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản

Ngày 21/5, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã gặp Chủ tịch Đảng Komeito, Thượng nghị sỹ Natsuo Yamaguchi và Thượng nghị sỹ Hiromi Takase, thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đảng Komeito, đảng trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản, theo ủy quyền của Ban Đối ngoại Trung ương.

 Ngày 25/5, Công sứ Lâm Thị Thanh Phương đã gặp Hạ nghị sỹ Kamei Akiko, Trưởng ban quốc tế Đảng Dân chủ Lập hiến, và Hạ nghị sỹ Sakurai Shu, Hạ nghị sỹ Aoyagi Yoichiro, thông báo kết quả Đại hội tới Đảng Dân chủ Lập hiến.

Đại sứ Vũ Hồng Nam và Công sứ Lâm Thị Thanh Phương đã cảm ơn Chủ tịch Đảng Komeito, Thượng nghị sỹ Natsuo Yamaguchi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến, Hạ nghị sỹ Yukio Edanođã gửi Thư chúc mừng thành công Đại hội, chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo Đảng ta tái đắc cử và được bầu tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại sứ thông báo những nét khái quát về kết quả Đại hội XIII, những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; nhấn mạnh Đại hội XIII có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, đưa ra mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 gắn với hai dấu mốc trọng đại: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước. Về đường lối đối ngoại, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, quan trọng hàng đầu, lâu dài trong triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Chủ tịch Đảng Komeito, Thượng nghị sỹ Natsuo Yamaguchi một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam 5 năm 1 lần; đánh giá cao thành quả của sự nghiệp “Đổi mới” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thượng nghị sỹ Natsuo Yamaguchi nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu đậm của ông trong mối quan hệ với Việt Nam từ khi ông còn trẻ, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, thay đổi đời sống mọi mặt của người dân, kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Thượng nghị sỹ Natsuo Yamaguchi và Hạ nghị sỹ Kamei Akiko khẳng định Đảng Komeito và Đảng Dân chủ Lập hiến sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023./.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập7297338