Ngày 7/4 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Công sứ Lâm Thị Thanh Phương đã trao giấy khen của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản cho các tập thể và cá nhân người Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác cộng đồng năm 2020, góp phần hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản khắc phục khó khăn do đại dịch covid.

Các hội đoàn được nhận giấy khen của Đại sứ Đặc mệnh Toàn Quyền Vũ Hồng Nam

         Tham dự buổi lễ ngoài 22 đại biểu đại diện cho 12 hội đoàn và 17 cá nhân còn có đại diện Ban hỗ trợ cộng đồng, Ban quản lý Lao động, bộ phận Giáo dục của Đại sứ quán.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Đại sứ Đặc mệnh Vũ Hồng Nam

          Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng kèm theo.