Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong trình hình mới

 Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyển Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong trình hình mới (KL12), Uỷ ban Người Việt ở Nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã xây dựng 16 Infographic song ngữ (08 bản tiếng Việt, 08 bản tiếng Anh) về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài và KL12 (thông tin chung và 06 nhóm giải pháp). Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xin chuyển thông tin về infographic tới bà con, có thể tải về từ đường link:

https://drive.google.com/drive/folders/1MaH8qX-CHi6cJTm33mMvSeGsxBudCLFY...

ĐSQ trân trọng cảm ơn./.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập7944792