Công dân làm thủ tục lãnh sự, vui lòng tham khảo hướng dẫn nhanh tại link sau: tải tại đây.