Giới thiệu về các cơ sở giáo dục của Nhật Bản

1. Đại học

Đại học quốc lập: Nhật Bản có 86 trường đại học quốc lập trên cả nước, chiếm 11% tổng số các trường đại học của Nhật Bản. Đại học quốc lập được thành lập với mục đích vừa đáp ứng yêu cầu của người dân về giáo dục và nghiên cứu ở bậc đại học, đồng thời nhằm nâng cao trình độ của giáo dục cấp cao và nghiên cứu học thuật của đất nước cũng như đảm bảo sự phát triển cân bằng. Các trường quốc lập trước đây là cơ sở của nhà nước song từ năm 2004, các trường quốc lập chuyển sang cơ chế tự chủ nhằm phát huy thế mạnh và đặc điểm riêng của mỗi trường.

Đại học công lập: do chính quyền địa phương thành lập và quản lý nhằm mục đích cung cấp cơ hội giáo dục cấp cao ở địa phương, đóng vai trò là trung tâm tri thức, văn hóa của địa phương. Đại học công lập được kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Số trường công lập hiện nay là 92 trường, chiếm 12% tổng số các trường đại học ở Nhật Bản.

Đại học dân lập: khác với các trường đại học quốc lập và công lập do nhà nước hay chính quyền địa phương thành lập, đại học dân lập là đại học được thành lập dựa vào nguồn tài trợ của các cá nhân. Đại học dân lập coi trọng tính tự chủ trong điều hành, mang phong cách riêng thể hiện phương châm giáo dục của người sáng lập nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo được tính chất công ích. Hiện nay Nhật Bản có 603 trường đại học dân lập, chiếm 77% tổng số trường đại học trong cả nước. 

2. Cao đẳng

Khác với các trường đại học đào tạo 4 năm, trường cao đẳng là cơ sở giáo dục cấp cao ngắn hạn với thời gian đào tạo 2 hoặc 3 năm. Trường cao đẳng là cơ sở đào tạo các nghề gắn với nhu cầu thực tế của địa phương như giáo viên mầm non, nhân viên dinh dưỡng, nhân viên chăm sóc phúc lợi. Sinh viên các trường cao đẳng phần đông là nữ.

3. Trường trung cấp chuyên nghiệp (trường Kosen)

Là một loại hình cơ sở giáo dục cấp cao, trường trung cấp chuyên nghiệp có mục tiêu đào tạo các kỹ sư có năng lực thực hành và năng lực sáng tạo. Trường trung cấp chuyên nghiệp là loại hình liên cấp, có thời gian đào tạo 5 năm dành cho học sinh học hết phổ thông cơ sở. Chương trình học đảm bảo cân đối giữ khối kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên nghiệp. Học sinh tốt nghiệp trường trung cấp chuyên nghiệp có thể đi làm hoặc học chuyển tiếp vào năm thứ 3 đại học. Lưu học sinh có thể học chuyển tiếp vào năm thứ 3 của trường trung cấp chuyên nghiệp. Hiện nay có 57 trường trung cấp chuyên nghiệp trên toàn nước Nhật.

4. Trường dạy nghề (trường Senmon)

Trường dạy nghề là cơ sở giáo dục cấp cao quan trọng thứ hai sau đại học với mục đích trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn trình độ cao. Nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo học tại các trường dạy nghề để có được chứng chỉ nghề. Trường dạy nghề có các khóa học 2 năm và 4 năm, tốt nghiệp khóa 2 năm có thể chuyển tiếp sang các trường đại học và tốt nghiệp khóa 4 năm có thể học tiếp cao học. Hiện nay có khoảng 2800 trường dạy nghề trên khắp nước Nhật.

5. Các trường dạy tiếng Nhật

Trường dạy tiếng Nhật là các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài. Đứng ra thành lập trường tiếng Nhật có thể là một pháp nhân trường học, pháp nhân công ích, công ty cổ phần, các tổ chức hay cá nhân. Mục đích của các trường dạy tiếng Nhật được chia thành: học tiếng Nhật thông thường, học tiếng Nhật để học lên cao ( điều kiện đã hoàn thành 12 năm phổ thông), học dự bị để vào các trường đại học ( hoàn thành 10 hoặc 11 năm phổ thông). Trường dạy tiếng Nhật có các khóa học từ một năm đến 2 năm.

Có thể tìm kiếm thông tin chi tiết về các trường tiếng Nhật tại địa chỉ website: http://www.nisshinkyo.org/search/

 

Liên hệ ĐSQ

Địa chỉ : Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Điện thoại:
   - (813) 3466-3311
   - (813) 3466-3313
   - (813) 3466-3314

Fax : +8133466-3312

Email:

- Thông tin chung
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- Thủ tục lãnh sự
   vnconsular@vnembassy.jp

- Hộp thư Bảo hộ Công dân
   baohocongdan@vnembassy.jp

Tổng số lượt truy cập: 10602683