Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xin thông báo:

Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú, Bộ Tư pháp Nhật Bản quyết định: từ ngày 01/12/2020, cho phép những người nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại Nhật do không thể về nước hoặc nơi cư trú vì dịch virus Corona được làm việc (làm thêm) tối đa 28 giờ một tuần.

Đối tượng xét duyệt là những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản có nhu cầu làm việc (làm thêm) và đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

(1) Không thể làm việc với tư cách lưu trú hiện tại và

(2) Gặp khó khăn trong việc về nước

(3) Gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại Nhật cho đến khi về nước, chẳng hạn như các trường hợp không nhận được sự hỗ trợ từ thân nhân ở Nhật hoặc tổ chức trực thuộc, v.v…

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo đường link: http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00154.html hoặc các tài liệu dưới đây:

- Tài liệu 1

- Tài liệu 2

- Tài liệu 3