Ngày 1/10, Công sứ Lâm Thị Thanh Phương đã nhận tượng trưng hỗ trợ từ ông Iwahori - Giám đốc công ty UP Raise cho cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

Chương trình hỗ trợ này sẽ bao gồm việc phát định kỳ mỗi tháng một xe lương thực - khoảng 40 thùng (gạo, mì, bánh...) tới những công dân có hoàn cảnh khó khăn tại Nhật Bản.  

Sư cô Thích Tâm Trí và Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản sẽ nhận hỗ trợ này và gửi tới những công dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập9701761