Đại sứ Phạm Quang Hiệu tham dự và phát biểu tại Đại hội đặc biệt lần thứ 7 của AAA 55

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023,  nhóm AAA55 đã tổ chức Đại hội đặc biệt lần thứ 7 của Nhóm Á-Phi-Ả Rập 55 tại Khách sạn Imperial với sự tham dự của hơn 400 người, bao gồm các đại sứ và cán bộ  từ 45 đại sứ quán, 20 công ty thành viên từ nhóm Châu Á và Châu Phi và khách mời.

Phát biểu khai mạc bao gồm ông Hisafumi Koga, chủ tịch AAA55 và ông Toshihiro Nikai, chủ tịch danh dự hiệp hội AAA55. Để kỷ niệm Đại hội đặc biệt lần thứ 7, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã cùng các vị khách quý tham dự Lễ đập thùng rượu Sake “Kagami-Biraki”.

Ông Nikai Toshihiro phát biểu

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã cùng các vị khách quý tham dự Lễ đập thùng rượu Sake “Kagami-Biraki”

Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu chia sẻ rằng trong 60 năm qua, Kyodo PR là ngọn hải đăng về liêm chính báo chí và là động lực thúc đẩy việc phổ biến thông tin xuyên biên giới. Cột mốc quan trọng này là minh chứng cho cam kết vững chắc về tính chuyên nghiệp và sức mạnh của giao tiếp trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác. Ông cũng cho biết trong 7 năm qua, AAA55 đã nổi lên như một nền tảng quan trọng, là cầu nối giữa các quốc gia và tạo điều kiện kết nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và các quốc gia trên khắp Châu Á, Châu Phi và Trung Đông thông qua các cơ quan ngoại giao tại Nhật Bản.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu

Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ tinh thần hợp tác đặc trưng của Nhóm Á-Phi-Ả Rập 55 là động lực giúp vượt qua các thách thức toàn cầu và phát huy thế mạnh của mỗi nước tham gia. Ông tin rằng sự thống nhất trong đa dạng này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hiểu biết trên phạm vi toàn cầu.