Đường dây nóng về COVID-19

Đại sứ quán xin thông tin số hotline (viber, zalo, Line) của Đại sứ quán và Bộ Y tế Nhật Bản để công dân liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:

Số điện thoại hotline của Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, tu nghiệp sinh, người lao động): +81 70-1479-6888

Số điện thoại hotline của Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

Số điện thoại hotline chung của Đại sứ quán: +81-80-3590-9136 và +81-80-3609-5011; Fax: +8133466-3312

Số điện thoại hotline của Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Nhật Bản: 0120-565653

       Số điện thoại hotline của Hiệp hội các bác sĩ y khoa của Trung tâm thông tin y tế châu Á: 03-6233-9266 (tiếng Anh các ngày trong tuần, tiếng Việt vào 02 ngày thứ Tư (tuần thứ hai và thứ tư của tháng).

Đại sứ quán trân trọng thông báo./.