Đăng ký về nước chuyến bay cách ly tập trung quân đội 03 ngày, 15/01/2022 

Công dân có nguyện vọng về nước trên chuyến bay (dự kiến cách ly tập trung ngày 15/01/2022 Narita - Vân Đồn (Bamboo Airway - 290 pax) và các chuyến bay tiếp theo đăng ký khẩn trương trên đường link và liên hệ mua vé theo thông tin như sau:

https://forms.gle/17XEXZYp6hqLneqk6 

Liên hệ mua vé: Tải File

Trân trọng, 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập8214609