Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trân trọng thông báo:

Trường Đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản thông báo Chương trình tuyển sinh đặc biệt áp dụng cho sinh viên người nước ngoài, trong đó có sinh viên người Việt Nam.

Chương trình sẽ cấp chế độ học bổng đặc biệt tối đa miễn toàn bộ học phí 6 năm khi học tại trường áp dụng cho các bạn sinh viên, học sinh xuất sắc người nước ngoài có nguyện vọng theo học khoa Y của Trường.

* Thông tin chi tiết xin tham khảo tại đây hoặc tại các đường link dưới đây:

”Entrance Examination of Special Medical Scholarship Programs for International Students” HP

https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/admission/foreigners.html 

 

Application Guidelines for Enrollment in April 2022:

https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/admission/data/2022Application_Guidelines_for_Enrollment_in_April_ENG.pdf 

 

Application in English

https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/admission/webap-international-en.html

Liên hệ ĐSQ

Địa chỉ : Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Điện thoại:
   - (813) 3466-3311
   - (813) 3466-3313
   - (813) 3466-3314

Fax : +8133466-3312

Email:

- Thông tin chung
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- Thủ tục lãnh sự
   vnconsular@vnembassy.jp

- Hộp thư Bảo hộ Công dân
   baohocongdan@vnembassy.jp

Tổng số lượt truy cập: 10602683