LIÊN HỆ ĐẠI SỨ QUÁN

  • Địa chỉ bưu điện: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11.

Địa chỉ ga tầu gần nhất tới Đại sứ quán: 小田急線の代々木八幡駅 (Yoyogi-Hachiman-eki).

Ra của phía nam của ga rẽ phải, đi theo đường 山手通り về hướng bắc, qua ngã tư 代々木八幡前 khoảng 40m quẹo phải, đi thẳng vào khoảng 100 m là tới ĐSQ

(xem bản đồ hướng dẫn dưới đây).

(813) 3466-3312 (Bộ phận Lãnh sự)

連絡

住所: 〒151-0062東京都渋谷区元代々木町50-11

電話番号:

(813) 3466-3311
(813) 3466-3313
(813) 3466-3314

ファックス : +8133466-3312

電子メール:

- 一般情報の問い合わせ:
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- 領事業務の問い合わせ:
   vnconsular@vnembassy.jp

- 国民保護の問い合わせ:
   baohocongdan@vnembassy.jp

ページビューの合計数: 10602683