Thông báo NGHỈ LỄ năm 2018 (告示/ NOTICE)

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và những ngày lễ lớn trong năm như sau:

大使館は、2018年にベトナムの祝日により、下記のとおりで閉館させていただきます

 On the occasion of 2018 New Year, Lunar New Year and other public holidays of Viet Nam, the Embassy will be closed on these following days:

29/12/2017-02/01/2018

Tết dương lịch

正月

New Year

15/02/2017-20/02/2018

Tết Nguyên Đán

旧正月(テト)

Vietnamese New Year

25/04/2018

Giỗ Tổ Hùng Vương

フンヴォン記念日

Hung Kings Commemorations

30/4/2018

Ngày Thống nhất    Đất nước

統一国記念日

Reunification Day

03/09/2018

Ngày Quốc Khánh

独立記念日  (国慶節)

National Day

Quick contact

Address: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Telephone Number:

   - (813) 3466-3311
   - (813) 3466-3313
   - (813) 3466-3314

Fax : +8133466-3312

Email:

- General information:
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- Consular Affairs:
   vnconsular@vnembassy.jp

- Citizen Protection Mailbox:
   baohocongdan@vnembassy.jp

Total number of pageviews 10602683