THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN/LY HÔN

 

Quy định chung:

1/ Thủ tục Đăng ký kết hôn được cấp cho công dân đang học tập và làm việc ở Nhật Bản. Công dân đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán phải có giấy khám sức khỏe do bệnh viện Nhật Bản cấp (không chấp nhận Clinic) và cùng có mặt tại Đại sứ quán để cùng ký vào Giấy đăng ký kết hôn. Các bạn đi theo chương trình thực tập sinh phải được sự đồng ý của nghiệp đoàn bằng văn bản.

Lưu ý các công dân sang Nhật Bản theo diện visa du lịch, ngắn hạn không được cấp Đăng ký kết hôn.

2/ Các trường hợp làm thủ tục Trích lục kết hôn, xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn (để đăng ký kết hôn tại Shiyakuso hoặc tại Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Nhật Bản; hoặc để xin trợ cấp mua nhà, nuôi con tại Nhật Bản), xin cấp Xác nhận tình trạng hôn nhân: Có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện

3/ Trường hợp tái hôn hoặc người kia đã chết, thì cần nộp bản chụp copy kèm xuất trình bản chính trích lục bản án/quyết định của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử của người chồng/vợ đã chết.

4/ Sử dụng tờ khai mẫu, khai đầy đủ các mục và in ra từ máy tính. Lưu ý: địa chỉ ghi theo đúng tên phiên âm Romaji trên website của Shiyaku-so nơi cư trú; công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tờ khai và mọi chi phí phát sinh do việc cung cấp thông tin sai.

5/ Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên website Đại sứ quán; các giấy tờ đánh số và xếp thứ tự từ số 1 theo bộ thủ tục hướng dẫn.

6/ Công dân lưu lại số tracking number ghi trên bì thư gửi đến ĐSQ và bì thư để nhận lại để tự theo dõi đón nhận sau khi Đại sứ quán gửi trả giấy tờ đã hoàn thành.

 

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện

151-0062

東京都渋谷区元代々木町50-11

ベトナム大使館様

(Hồ sơ kết hôn)

151-0062

Tokyo-to, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Embassy of Viet Nam

(Hồ sơ kết hôn)


THỦ TỤC SỐ 5

 

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

婚姻証明書

- Hồ sơ gồm    :

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai Đăng ký kết hôn (tải tại đây): hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn và cùng ký tên

3/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho bản chính)

4/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso nơi đang cư trú cấp (結婚届受理していない証明書)

5/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã, phường ở Việt Nam cấp; hoặc ĐSQ, TLSQ Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp; hoặc Cơ quan quản lý hộ tịch của Việt Nam cấp. Nội dung chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trong giai đoạn cư trú nơi đó, mục đích cấp giấy xác nhận dùng để kết hôn với …; giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ.

6/ Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp, không có bệnh tâm thần, đủ sức khỏe kết hôn

7/ Hộ chiếu bản gốc và 01 bản copy hộ chiếu trang 2 và 3 của hộ chiếu)

THỦ TỤC SỐ 6

 

CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

婚姻要件具備証明書

 

- Hồ sơ gồm:         

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai xin cấp giấy đủ điều kiện kết hôn (tải tại đây)

3/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho, bản chính)

4/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã, phường ở Việt Nam cấp; hoặc ĐSQ, TLSQ Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp; hoặc Cơ quan quản lý hộ tịch của Việt Nam cấp. Nội dung chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trong giai đoạn cư trú nơi đó, mục đích cấp giấy xác nhận dùng để kết hôn với …; giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ.

5/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso nơi đang cư trú cấp (結婚届受理していない証明書)

6/ Hộ chiếu bản gốc và 01 bản copy hộ chiếu trang 2 và 3 của hộ chiếu)

7/ Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm, gửi cùng phí xử lý hồ sơ (Genkin Kakitome), bì thư để nhận lại giấy tờ ghi rõ địa chỉ người nhận (bì thư bảo đảm người nhận tự trả phí bưu điện như Letter pack, Yu pack, chakubarai); không sử dụng phong bì dán tem không bảo đảm


THỦ TỤC SỐ 7

 

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TRONG THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN

婚姻状況確認書

 

- Hồ sơ gồm    :

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tải tại đây)

3/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso nơi đang cư trú cấp (結婚届受理していない証明書)

4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho, bản chính)

5/ Hộ chiếu bản gốc và 01 bản copy hộ chiếu trang 2 và 3 của hộ chiếu)

6/ Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm, gửi cùng phí xử lý hồ sơ (Genkin Kakitome), bì thư để nhận lại giấy tờ ghi rõ địa chỉ người nhận (bì thư bảo đảm người nhận tự trả phí bưu điện như Letter pack, Yu pack, chakubarai); không sử dụng phong bì dán tem không bảo đảm


THỦ TỤC SỐ 8

 

CẤP TRÍCH LỤC KẾT HÔN

婚姻本籍帳記載抄録証明書

- Hồ sơ gồm    :         

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai xin cấp Giấy trích lục kết hôn (tải tại đây)

3/ Giấy thụ lý kết hôn do Shiyakuso cấp (結婚届受理証明書)

4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho)

5/ Hộ chiếu bản gốc và 01 bản copy hộ chiếu trang 2 và 3 của hộ chiếu)

6/ Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm, gửi cùng phí xử lý hồ sơ (Genkin Kakitome), bì thư để nhận lại giấy tờ ghi rõ địa chỉ người nhận (bì thư bảo đảm người nhận tự trả phí bưu điện như Letter pack, Yu pack, chakubarai); không sử dụng phong bì dán tem không bảo đảm


THỦ TỤC SỐ 9

 

CẤP TRÍCH LỤC LY HÔN

離婚本籍帳記載抄録証明書

- Hồ sơ gồm   :

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai xin cấp Giấy trích lục ly hôn (tải tại đây)

3/ Giấy thụ lý ly hôn do Tòa án hoặc Shiyakuso cấp

4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho)

5/ Hộ chiếu của 2 vợ chồng (bản sao nếu có)

6/ Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm, gửi cùng phí xử lý hồ sơ (Genkin Kakitome), bì thư để nhận lại giấy tờ ghi rõ địa chỉ người nhận (bì thư bảo đảm người nhận tự trả phí bưu điện như Letter pack, Yu pack, chakubarai); không sử dụng phong bì dán tem không bảo đảm

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 và +81-80-3609-5011

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập4426641