Danh sách các Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 21/9/1973

Ngày lập Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: 16/01/1976

 

Nguyễn Giáp 1976-1980
Nguyễn Tiến 1981-1984
Đào Huy Ngọc 1984-1987
Võ Văn Sung 1988-1992
Nguyễn Tâm Chiến 1992-1995
Nguyễn Quốc Dũng 1995-1999
Vũ Dũng 1999-2003
Chu Tuấn Cáp 2003-2007
Nguyễn Phú Bình 2008- 2011
Đoàn Xuân Hưng 2012-2015
Nguyễn Quốc Cường 2015-2018
Vũ Hồng Nam 2018-nay

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2346298