DANH SÁCH ĐẠI SỨ QUÁN

 

Họ và tên

 

Điện thoại

Email

Nguyễn Quốc Cường

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

3466-3311/13 – ext. 119

ambassador@vnembassy.jp

Nguyễn Trường Sơn

Công sứ

3466-3311/13 – ext. 112

dcm@vnembassy.jp

Email chung của ĐSQ: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

 

Bộ phận Nghiên cứu – Tác chiến

Hoàng Diệp Hương

Tham tán, Trưởng Bộ phận

3466-3311/13 – ext. 121

diephuong@vnembassy.jp

Nguyễn An Trung

Tham tán

6407-0709

natrung@vnembassy.jp

Vũ Hải Điệp

Bí thư thứ nhất (Chính trị)

3466-3311/13 – ext. 115

diepvuhai@vnembassy.jp

Nguyễn Hồng Điệp

Bí thư thứ ba (Thư ký Đại sứ)

3466-3311/13 – ext. 119

diepnguyen@vnembassy.jp

Lê Văn Tú

Bí thư thứ ba (Báo chí - Kinh tế)

3466-3311/13 – ext. 116

tule@vnembassy.jp

Phạm Ngọc Lan

Bí thư thứ ba (Kinh tế - Chính trị)

3466-3311/13 – ext. 113

lanpham@vnembassy.jp

Hồ Thanh Huyền

Tùy viên (Văn hóa-Du lịch)

3466-3311/13 – ext. 118

huyenho@vnembassy.jp

 

Văn phòng

Đỗ Thị Mỹ Châu

Tham tán, Chánh Văn phòng

 3466-3311/13 – ext. 117

chaudo@vnembassy.jp

Phạm Huy Phương

Bí thư thứ nhất

phuongpham@vnembassy.jp

Nguyễn Phi Trung

Bí thư thứ ba

3466-3311/13 – ext. 120

trungnp@vnembassy.jp

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nhân viên

3466-3311/13 – ext. 121

ketoan@vnembassy.jp

Nguyễn Phú Tài

Nhân viên

 

tainguyen@vnembassy.jp

Ngô Quang Đạo

Nhân viên

 

daongo@vnembassy.jp

Hồ Văn Hiển

Nhân viên

 

hienho@vnembassy.jp

 

Bộ phận Lãnh sự

Email chung nhận các thông tin và yêu cầu lãnh sự:  vnconsular@vnembassy.jp

Hoàng Minh Thắng

Bí thư thứ nhất

vnconsular@vnembassy.jp

Trần Hữu Thọ

Bí thư thứ nhất

thotran@vnembassy.jp

 

 

Bộ phận Thương vụ

Điện thoại: 3466-3315/ 3466-3436

Fax: 3466-3360

Email: vntrade@vnembassy.jp

Nguyễn Trung Dũng

Tham tán Công sứ, Trưởng Đại diện

dungnt@vnembassy.jp

Đào Quang Lợi

Bí thư thứ hai

loidao@vnembassy.jp

Phạm Thị Thúy Ngọc

Bí thư thứ hai

ngocptt@vnembassy.jp

 

Bộ phân Quân Vụ

Địa chỉ: Tokyo 151-0053, Shibuya-ku, Yoyogi 3-57-6

Điện thoại: (813) 5352-0617; 3378-5311; 6413-0786

Fax: 813) 5352-0617

Nguyễn Văn Dũng

Tùy viên Quốc phòng

nvdung@vnembassy.jp

Vũ Đức Phúc

Phó Tùy viên Quân sự

vdphuc@vnembassy.jp

Vũ Quốc Anh

Phó Tùy viên Quốc phòng

vuanh@vnembassy.jp

 

Bộ phân Lao động

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 10-4, WACT Yoyogi Uehara Bldg. 201

Điện thoại: (813) 3466-4324

Fax: (813) 3466-4314

Email: vnlabor@vnembassy.jp

Nguyễn Gia Liêm

Tham tán, Trưởng Đại diện

Trần Huy Dân

Bí thư thứ hai

 

Bộ phận Đầu tư

Địa chỉ: Tokyo 151-0061, Shibuya-ku, Hatsudai, 2-15-7, S205

Điện thoại: (813) 6300-9788

Fax: (813) 6300-9358

Email: vietnaminvest@vnembassy.jp

Nguyễn Xuân Tiến

Tham tán, Trưởng Đại diện

 

Bộ phận Giáo dục

Địa chỉ: Tokyo 151-0061, Shibuya-ku, Hatsudai 2-4-18, Martle Court Yoyogi Koen, 103

Di động: (81) 8046751987

Điện thoại: (813) 6868-7517

Fax: (813) 6868-7518

Email: vneducation@vnembassy.jp

Phạm Quang Hưng

Bí thư thứ nhất, Trưởng Đại diện

hungpham@vnembassy.jp

 

Bộ phận Khoa học – Công nghệ

Điện thoại: (813) 6407-8979; 6407-8842

Fax: (813) 6407-8979

Bùi Việt Khôi

Tham tán, Trưởng Đại diện

bvkhoi@vnembassy.jp

Nguyễn Xuân Đức

Bí thư thứ nhất

nxduc@vnembassy.jp

Lương Minh Ngọc

Bí thư thứ hai

lmngoc@vnembassy.jp

 

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Nguyễn Quốc Cường

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập639265