Đại sứ Vũ Hồng Nam trao Giấy chứng nhận kết hôn cho người Việt tại Nhật Bản.

 

Ngày 28/07/2020, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã trao giấy chứng nhận kết hôn, chúc mừng cho hai bạn trẻ công dân Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 và +81-80-3609-5011

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập3800739