KHẢO SÁT BẢO HỘ CÔNG DÂN 3.0 

 

Đại sứ quán đề nghị công dân đăng ký thêm email thứ hai theo Google form công dân đã dùng để đăng ký (theo đường link dưới đây), để tránh trường hợp Đại sứ quán gửi email nhưng mail không tới được các công dân, do các nguyên nhân chính như:

  1. Công dân đánh sai email (ví dụ: abc@gamil.com, hoặc abc@gmail.con, thiếu hoặc thừa chữ và ký tự)
  2. Email từ hòm mail ĐSQ bị rơi vào hòm Spam hoặc Junk mail. Đã có nhiều trường hợp công dân sau khi máy bay bay, kiểm tra lại hòm thư mới thấy email.
  3. Công dân dùng nhiều địa chỉ email để đăng ký nhiều lần, đến khi Đại sứ quán xét về thì mất password hoặc quên check các hòm mail khác. Đại sứ quán nhắc lại mỗi công dân chỉ đăng ký 1 lần.

Đường link đăng ký:

https://forms.gle/2Eiq5ebcMZKChqxt5 

Trân trọng,

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập9991490