HƯỚNG DẪN CẤP THỊ THỰC

1. Quy định chung

- Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực. Giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu phải được giới thiệu trước và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp nhận qua đường ngoại giao

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh nước đó và mẫu giấy tờ này đã được thông báo chính thức cho Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp nhận qua đường ngoại giao thì được sử dụng giấy tờ đó để nhập cảnh Việt Nam.

- Để xin được thị thực cho khách vào làm việc tại Việt Nam (visa thương mại, đầu tư, lao động…) công ty, tổ chức tại Việt Nam phải liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (CQLXNC) - Bộ Công an /Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao… nộp hồ sơ xin chấp thuận nhận thị thực cho khách (trừ visa du lịch), sau khi được các cơ quan này đồng ý bằng văn bản, Công ty gửi văn bản này cho khách, khách nộp cùng hồ sơ để đề nghị cấp thị thực tại ĐSQ.

2. Hồ sơ nộp tại Đại Sứ quán Việt Nam gồm:

- 01 Tờ khai đề nghị cấp thị thực  dán ảnh. Khai trực tuyến theo địa chỉ: http://visa.mofa.gov.vn/_layouts/registration/ApplicationForm.aspx

   Trường hợp Quý khách không khai trực tuyến được có thể lấy (mẫu kèm theo).

   Tờ khai dành cho Quý khách mang Sổ tái nhập quốc trong đó mục quốc tịch có ghi: Việt Nam (mẫu kèm theo)

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu).

- Văn bản thông báo chấp thuận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với khách vào theo diện được cấp thị thực ký hiệu NG3, NG4 có thể nộp Công hàm của Bộ Ngoại giao nước sở tại/kiêm nhiệm hoặc công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại nước sở tại.

Lưu ý:

+ Người nước ngoài cần (i) liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh tại Việt Nam để làm thủ tục xin chấp thuận cấp thị thực của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) hoặc Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Ngoại giao) hoặc (ii) liên hệ với CQĐD để được hướng dẫn.

+Thời hạn giá trị còn lại của hộ chiếu phải dài hơn ít nhất là 1 tháng so với thời hạn giá trị của thị thực xin cấp. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không yêu cầu hộ chiếu phải còn giá trị ít nhất trên 6 tháng mới được lên máy bay.

+ Người Việt Nam ở nước ngoài về thăm thân nhân mà không có hộ chiếu, nếu mang giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị xuất, nhập cảnh và mẫu giấy tờ đó đã được thông báo chính thức cho Việt Nam qua đường ngoại giao, nộp: Đơn đề nghị cấp thị thực (mẫu kèm theo), giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị xuất, nhập cảnh nước đó.

+ Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực được lưu trú tối đa 15 ngày (có thể được gia hạn 01 lần không quá 15 ngày với mục đích du lịch với điều kiện có công ty du lịch lữ hành quốc tế bảo lãnh trước thời hạn hết hạn tạm trú 03 ngày) và phải thỏa mãn 4 điều kiện sau: i) Hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng kể từ ngày xuất cảnh ii) Cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước theo diện miễn thị thực ít nhất 30 ngày iii) Có vé khứ hồi hoặc vé đi nước thứ ba iiii) Không thuộc danh sách cấm nhập cảnh Việt Nam. Trường hợp khách thuộc các nước miễn thị thực đơn phương không thỏa mãn một trong những điều kiện (i,ii,iii), khi nhập cảnh Việt Nam cần phải xin thị thực.

+ Người nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế trong các trường hợp sau đây (chỉ đối với khách đã có điện duyệt nhân sự của Bộ Công an): i) Xuất phát từ nước không có cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ii) Trước khi đến Việt Nam phải đi qua nhiều nước iii) Vào Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức iv) Thuyền viên nước ngoài đang ở trên tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu khác v) Vào để dự tang lễ thân nhân hoặc thăm người thân đang ốm nặng vi) Vào Việt Nam tham gia xử lý sự cố khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc vì lý do đặc biệt khác theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Điều 18 Luật xuất nhập cảnh 2014).

3. Hướng dẫn thủ tục xin chấp thuận nhận thị thực tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh:

Hồ sơ gồm:

1. Bản sao đăn ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư của Công ty tại Việt Nam

2. Đăng ký mẫu chữ ký và mẫu dấu (như mẫu gửi kèm bên dưới)

3. Mẫu N2 (Cty ở VN gửi CQLXNC xin cho khách này vào làm việc cùng công ty)

4. Nếu xin visa lao động cần thêm bảo sao có công chứng giấy phép lao động của đương sự...

Địa chỉ nộp hồ sơ:

a) Khu vực phía Bắc: Số 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội Tel: 04 38257941/ 04 38264026. http://vnimm.gov.vn/nimppPW/appmanager/vnimm/home

b) Khu vực phía Nam: Số 254 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: 08 39202300/ 08 39200365. http://xnc.congan.com.vn/

c) Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên: Số 7 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Tel: 0511 3860476. http://catp.danang.gov.vn:8001/externals/home

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CÔNG TY

...... 

Địa chỉ:……...

Số điện thoại:…… ……, 

Số fax:………

CV: ……/…...

....,ngày …... tháng …... năm…....

V/v giới thiệu mẫu dấu và mẫu chữ ký

Kính gửi: Cục/Phòng Quản lý xuất nhập cảnh…

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………. do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố … cấp ngày….../….../….....

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số ….. do Công an thành phố … cấp ngày .../…../...

Công ty …… xin trân trọng giới thiệu mẫu dấu và mẫu chữ ký của người đại diện pháp luật đến quý cơ quan để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

1. Mẫu con dấu:

     

2. Người đại diện theo pháp luật:

Ông/bà: …………………….……Quốc tịch:…………………… CMND/Hộ chiếu số:………………….Địa chỉ thường trú/tạm trú: …………………………………………

- Mẫu chữ ký: (ký, ghi rõ họ tên)

     

Xin giới thiệu để quý cơ quan phối hợp công tác.

Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

(Ký chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

…..

 

 

Mẫu N2

Tên Công ty ABCDEF

Trụ sở tại:…

Điện thoại:…

Số:

V/v: nhập cảnh của

khách nước ngoài

...............ngày tháng năm

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

(Cơ quan, tổ chức) đề nghị Cục Quảnlý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của khách nước ngoài, cụ thể như sau:

 

Số TT

Họ và tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số, loại hộ chiếu

Chức vụ hoặc nghề nghiệp

Gốc

Hiện nay

 

           

 

Được nhập xuất cảnh Việt Nam (một hoặc nhiều) lần , từ ngày .. / / đến ngày .. / / .

Với mục đích: Hỗ trợ làm việc Công ty ABCDEF

Chương trình hoạt động tại các địa phương: Hà nội, TP Hồ Chí Minh

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại: (địa chỉ khách sạn dự kiến sẽ lưu trú)

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quảnlý: (tên Công ty ABCDEF)

Đề nghị Cục Quản lý XNC:(1)

- Thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo để cấp thị thực .

- Vấn đề khác (nếu có) (2)

 

Nơi nhận: Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ

(chữ ký tươi, đóng dấu)

 

….

Ghi chú:

(1) Mục nào không ghi thì gạch chéo (/) ở phần chừa trống

(2) Trường hợp khách thuộc diện miễn thị thực theo quy định, thì mục này ghi "khách được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam".

 

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

- Giờ tiếp nhận hồ sơ tại Đại sứ quán: từ 9h30 đến 12h, chiều từ 14h đến 17h, các buổi thứ Hai

- thứ Sáu - Giải đáp, tra cứu kết quả: điện thoại số 03-3466-3311

- Fax: 03-3466-3312 - Website: …

- Email:vnconsular@vnembassy.jp

- Địa chỉ: ₸151-0062 東京郡渋谷区元代々木町50-11 ベトナム大使館

- Địa chỉ ga tầu gần nhất tới Đại sứ quán: 小田急線の代々木八幡駅 (Yoyogi-Hachiman-eki). Ra của phía nam của ga rẽ phải, đi theo đường 山手通り về hướng bắc, qua ngã tư 代々木八幡前 khoảng 40m quẹo phải, đi thẳng vào khoảng 100 m là tới Đại sứ quán (xem bản đồ hướng dẫn dưới đây).

 

 

 

 

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 và +81-80-3609-5011

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập4962309