TIỂU SỬ

Ngài Vũ Hồng Nam

 

Họ và tên: VŨ HỒNG NAM
Ngày sinh: 02/05/1963
Nơi sinh: Tỉnh Hải Dương
Học vấn:

Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế 

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Gia đình: Có vợ và 3 con

 

     

Quá trình công tác:

1988-1990: Chuyên viên, Vụ Liên Xô,  Bộ Ngoại giao
1990-1998: Chuyên viên, Văn phòng Bộ Ngoại giao

1998-2001:

Bí thư thứ Ba rồi Bí thư thứ Hai, Chánh Văn phòng, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

2001-2002:

Chuyên viên, Tổ trưởng Tổ Tin A, Văn phòng Bộ Ngoại giao

01/2002-12/2002:

Biệt phái công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng

2003-2006:

Biệt phái công tác tại Văn phòng Chính phủ (bổ nhiệm Phó Vụ trưởng từ tháng 7/2003), Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ

2006-2007:

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

2007-2011:

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Xít-ni, Ô-xtơ-rây-li-a

03/2011-10/2011:

Vụ trưởng, phụ trách Biên giới trên bộ, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao

2011-2013:

Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ (6/2012)

09/2013-01/2014:

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao
01/2014-09/2014: Trợ lý Bộ trưởng, Chánh văn phòng Bộ, Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (tháng 8-9/2014)

09/2014-10/2018:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 

10/2018-nay

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

- Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

- Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

- Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

- Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

- Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

- Fax: +8133466-3312

- Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Tổng số lượt truy cập9459861