THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

NHÂN DỊP KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM SẼ NGHỈ TỪ 4 GIỜ CHIỀU NGÀY 31-9-2018 (THỨ SÁU)

VÀ NGÀY 03-9-2018 (THỨ HAI) 

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập1574255