TIỂU SỬ

Ngài Vũ Hồng Nam

 

Họ và tên: VŨ HỒNG NAM
Ngày sinh: 02/05/1963
Nơi sinh: Tỉnh Hải Dương
Học vấn:

Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế 

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Gia đình: Có vợ và 3 con

 

     

Quá trình công tác:

1981-1983: Cán bộ nghiên cứu, Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao
1983-1985: Phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

1985-1986:

Cán bộ nghiên cứu, Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao

1987-1990:

Chuyên viên Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao

1990-1993:

Bí thư thứ Hai, Đại sứ quánViệt Nam tại Trung Quốc

1994-1999:

Chuyên viên, Văn phòng Bộ Ngoại giao

1999-2002:

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

2002-2005:

Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa

2005-2006:

Phó Vụ trưởng, Trưởng nhóm An ninh- Chínhtrị, Ban thư ký APEC Việt Nam 2006

2006-2007:

Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương Bộ Ngoại giao

02/2007-08/2007:

Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
08/2007-07/2008: Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

07/2008-2011:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn đàm phán của Việt  Nam về quan hệ Việt Nam – Va-ti-căng

2011-2014:

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

2014-2015:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

07/2011:

Được phong hàm Đại sứ bậc II.
7/2015 – nay Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Nguyễn Quốc Cường

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập1533864