TIỂU SỬ

Ngài Vũ Hồng Nam

 

Họ và tên: VŨ HỒNG NAM
Ngày sinh: 02/05/1963
Nơi sinh: Tỉnh Hải Dương
Học vấn:

Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế 

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Gia đình: Có vợ và 3 con

 

     

Quá trình công tác:

1988-1990: Chuyên viên, Vụ Liên Xô,  Bộ Ngoại giao
1990-1998: Chuyên viên, Văn phòng Bộ Ngoại giao

1998-2001:

Bí thư thứ Ba rồi Bí thư thứ Hai, Chánh Văn phòng, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

2001-2002:

Chuyên viên, Tổ trưởng Tổ Tin A, Văn phòng Bộ Ngoại giao

01/2002-12/2002:

Biệt phái công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng

2003-2006:

Biệt phái công tác tại Văn phòng Chính phủ (bổ nhiệm Phó Vụ trưởng từ tháng 7/2003), Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ

2006-2007:

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

2007-2011:

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Xít-ni, Ô-xtơ-rây-li-a

03/2011-10/2011:

Vụ trưởng, phụ trách Biên giới trên bộ, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao

2011-2013:

Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ (6/2012)

09/2013-01/2014:

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao
01/2014-09/2014: Trợ lý Bộ trưởng, Chánh văn phòng Bộ, Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (tháng 8-9/2014)

09/2014-10/2018:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 

10/2018-nay

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2346337