TIỂU SỬ

Ngài Nguyễn Quốc Cường

 

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
Ngày sinh: 06/10/1959
Nơi sinh: Hà Nội
Học vấn:

Cử nhân Quan hệ Quốc tế Đại học Ngoại giao (1981);

Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế - Trường Luật Quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts, Hoa Kỳ (1997);

Đào tạo sau đại học về Quản lý Hành chính Nhà nước và Lý luận Chính trị Cao cấp tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia

Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Gia đình: Có vợ và 2 con

 

     

Quá trình công tác:

1981-1983: Cán bộ nghiên cứu, Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao
1983-1985: Phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

1985-1986:

Cán bộ nghiên cứu, Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao

1987-1990:

Chuyên viên Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao

1990-1993:

Bí thư thứ Hai, Đại sứ quánViệt Nam tại Trung Quốc

1994-1999:

Chuyên viên, Văn phòng Bộ Ngoại giao

1999-2002:

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

2002-2005:

Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa

2005-2006:

Phó Vụ trưởng, Trưởng nhóm An ninh- Chínhtrị, Ban thư ký APEC Việt Nam 2006

2006-2007:

Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương Bộ Ngoại giao

02/2007-08/2007:

Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
08/2007-07/2008: Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

07/2008-2011:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn đàm phán của Việt  Nam về quan hệ Việt Nam – Va-ti-căng

2011-2014:

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

2014-2015:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

07/2011:

Được phong hàm Đại sứ bậc II.
7/2015 – nay Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Nguyễn Quốc Cường

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập1498940